fbpx
  • Hărțile și planurile istorice

    Harta este o reprezentare grafică în plan orizontal (este ca și cum am vedea din avion sau o imagine din google maps) a suprafeței pământului (totală sau parțială: sunt reprezentate continente, țări, județe, localități), generalizată și micșorată conform unei anumite scări de proporție (pe o foaie de desen pot încăpea una sau mai multe localități, mai multe județe sau țări, care reprezintă mii de km în realitate, dar doar câțiva cm pe foaie) și întocmită pe baza unei proiecții cartografice (după reguli stabilite de geografi, topometriști ș.a.).

  • Ce relație există între arhitectură, istorie și cultură?

    Este important de precizat că între harta limbilor, cea a religiilor și cea a culturilor de pe întreg globul pământesc există foarte multe asemănări și legături importante. Cu alte cuvinte, nu este de mirare că, dacă vom porni într-o călătorie în jurul lumii, vom observa că peisajul arhitectural diferă de la o regiune la alta, dar și de la o comunitate (etno-lingvistică, religioasă) la alta. Pentru a înțelege aceste diferențe, geografia și istoria ne oferă indicii-cheie. Alte indicii importante ne sunt oferite de studiul culturilor și interacțiunii dintre culturi.